Rad, rad, rad

29 August 2019 22:00, Napisala Jelena Šijak u kategoriji Motivacija

Rad, rad, rad.
Rad je ona karika bez koje ceo lanac puca.
Rad je ona karika koja može da ponese ceo lanac kada su sve ostale karike slabe.
Rad može da kompenzuje greške.
Rad može da kompenzuje delom čak i neznanje.
Samo radi, i ako budeš grešio, a grešićeš, i ako ne bude optimalno, a nikada neće biti, rad će biti taj zbog kojeg ćeš nešto stvoriti sam, nešto na šta ćeš uvek moći da budeš ponosan, pa koliko god to malo bilo.
Biti ponosan na ono što je dato je lako a pomalo pogubno. Ponosan na bogatstvo koje su stvorili drugi, ponosan na materijalno koje su nam poklonili, ponosan na fizičku lepotu i ostale date stvari.
Dato i stvoreno se nikada neće moći porediti. Pred sobom nema laganja - koliko uložiš toliko vrediš.
Jedno je sijati u očima drugih, a sasvim drugo sijati u svojim. 🙋‍♀️

Podeli stranicu
Tagovi: zadovoljstvo

Jelena Šijak

Personalni i online fitnes trener.
Kontakt +381658998011, hocudabudemfit@gmail.com

Usluge

Shop